Α' Εξάμηνο

Ψηφιακή τάξη του Α' εξαμήνου. Τα μαθήματα ξεκινούν την 4η Οκτωβρίου 2017

Read More

Β' Εξάμηνο

Ψηφιακή τάξη του Β' εξαμήνου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2018

Read More

Γ' Εξάμηνο

Ψηφιακή τάξη του Γ' εξαμήνου. Τα μαθήματα ξεκινούν την 4η Οκτωβρίου 2017

Read More

Το Π.Μ.Σ. “ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ” έχοντας εγκαινιάσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το θεσμό της μετάδοσης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή webinar, προχώρησε στη διαμόρφωση αυτού του ιστοχώρου (με ιδιόκτητο διακομιστή) επιδιώκοντας

α.  την εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής των webinars και

β. τη διευκόλυνση των “απομακρυσμένων” φοιτητών του Π.Μ.Σ., οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (με δυνατότητα συμμετοχής – υποβολής ερωτήσεων σε πραγματικό χρόνο, άρα αλληλεπίδρασης με τους “φυσικά” συμμετέχοντες διδάσκοντες και συμφοιτητές) με τη χρήση μόνο των προσωπικών τους κωδικών που χορηγούνται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Λεπτομερείς οδηγίες σύνδεσης παρέχονται στους συνδέσμους που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα εξάμηνα του Π.Μ.Σ..
Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική και η παρουσία των “απομακρυσμένων” φοιτητών κατά την ώρα της διαδικτυακής μετάδοσης ελέγχεται μέσω της πλατφόρμας.


Παρακαλώ παρακολουθήστε τα παρακάτω video

Το πρώτο εξηγεί το τρόπο που πρέπει να συνδεθεί το headset ή handsfree στον υπολογιστή σας. Η προμήθεια headset ή handsfree είναι υποχρεωτική ώστε να μπορείτε να μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο στους καθηγητές.
Το δεύτερο σας ξεναγεί στην εφαρμογή ώστε να γνωρίσετε το περιβάλλον καθώς και τις δυνατότητές της.


Sound Settings


Attendee view